2016-05-17 archive

Temadag med Häst som resurs

Idag skall jag på detta : Temadag med Hästen som resurs 17 maj Välkommen till en kunskaps- och inspirationsdag på temat Verksamhet med hästen som resurs inom hälsa, vård, skola och omsorg – om nytänkande och samverkan den 17 maj i Umeå. Idag ökar intresset för hästunderstödda insatser inom friskvård, rehabilitering, habilitering, social omsorg och …

Continue reading

Login

Lost your password?